Behandeling

 

Na aanmelding zal er een screening plaatsvinden om te beoordelen of het kind met de betreffende hulpvraag bij de kinderoefentherapeut op het juiste adres is. Indien dit zo blijkt te zijn zal er een intake en een motorisch onderzoek plaats vinden. Hiermee krijg ik zowel kwantitatief (in cijfers) als kwalitatief (wat zie ik) een indruk van de motoriek. Daarnaast probeer ik tijdens dit onderzoek inzicht te krijgen in het gedrag en de leerstrategieën van het kind. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt. Wanneer er een indicatie is voor behandeling wordt er een  behandelplan opgesteld en dit  besproken met de ouders.
 
De behandelingen sluiten  aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond
De ouders worden betrokken  bij de behandeling. Ook de leerkracht en eventuele andere zorgdisciplines kunnen adviezen krijgen omtrent de motorische ontwikkeling van het kind. Uiteraard gebeurt dit na toestemming van de ouders.

 

logo vvocm

 

 

logo oefentherapie