Kwaliteit

 

Missie

De praktijk heeft zich ten doel gesteld de kinderen zo goed mogelijk te behandelen met kwaliteit van zorg als hoogste prioriteit. De behandelingen zijn  erop gericht de motoriek van kinderen spelenderwijs te stimuleren.
De zorg wordt geboden in een veilige, prettige en adequate praktijkruimte en indien nodig ten huize van het kind of op school. U als ouder en/ of leerkracht  krijgt bovendien adviezen om te komen tot een optimaal stimulerende omgeving voor het kind, zowel thuis als op school .
Het multidisciplinair werken is verankerd in de praktijk door goede contacten met (huis)artsen, specialisten en andere disciplines die te maken hebben met de zorg van het kind.

 

Privacy

Verslaglegging van het onderzoek, tussen- en eindevaluaties worden besproken of toegezonden naar de medisch specialist, huisarts, jeugdarts en/ of de leerkracht. Deze informatie wordt alleen verstrekt wanneer u als ouder hiervoor  toestemming hebt gegeven. Daarnaast ben ik als kinderoefentherapeut bij wet verplicht tot geheimhouding van patiëntgegevens. De folder privacy wetgeving is in de praktijk verkrijgbaar. U kunt deze folder ook hier downloaden.

 

Patiënt ervaringsonderzoek

In samenwerking met Stichting Top Oefentherapie en in afstemming met de VvOCM is er door QDNA een klantervaringsonderzoek ontwikkeld. Na beëindiging van de behandeling zal deze vragenlijst per email naar u toegestuurd worden. Door uw ervaringen met de praktijk in deze vragenlijst weer te geven,  kan met de uitkomsten van dit onderzoek de geleverde zorg continue worden verbeterd.

 

Klachtenprocedure

De praktijk streeft er naar om de meest optimale zorg aan de patiënten te geven. Hiervoor is echter ook uw hulp nodig. Wanneer u een klacht heeft over de praktijk of de kinderoefentherapeut kunt u deze via het digitale klachtenformulier melden op www.klachtenloketparamedici.nl. Hier vindt U ook nadere informatie en uitleg over de klachtenprocedure.

 

 

 

logo vvocm

 

 

logo oefentherapie